Novosti

Oroslavje: 8:00-14:00 h

Đurđevac: 8:00-15:00 h

Sloboština (Kaufland): 8:00-20:00 h

Varaždin: 8:00-14:00 h

01.01.2021. (Nova godina) i 06.01.2021. (Sveta tri kralja) sve mesnice su zatvorene.

Napomena: 04.01.2021. (ponedjeljak) mesnica Dubrava radi od 7:00-14:00 h