Novosti

Radno vrijeme za blagdane

31.12.2020.

Sve mesnice rade od 7:00-13:00 h, osim, Bedenica: 7:30-13:00,

Sloboština (Kaufland): 8:00-13:00 h

02.01.2021.

Bedekovčina: 8:00-14:00 h