EU PROJEKTI

EU PROJEKTI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti KUDELIĆ d.o.o. kroz IKT

Kratki opis projekta: Poduzeće KUDELIĆ d.o.o. provodi projekt pod nazivom „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti KUDELIĆ d.o.o. kroz IKT“. Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“, kod Poziva: KK.03.2.1.19, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu projekta  uvodi se hardver i softver za praćenje procesa termičke obrade, za nadzor procesnih parametara u komorama, ostala softverska rješenja za unapređenje poslovnih procesa te hardver nužan za funkcioniranje nabavljenih rješenja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Svrha projekta je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom informacijsko komunikacijske tehnologije, a specifični ciljevi koji će se ostvariti provedbom projekta su: povećanje efikasnosti i učinkovitosti poslovnih procesa kroz implementaciju suvremenih IKT rješenja; povećanje učinkovitosti zaposlenika i postizanje učinkovite organizacije tijeka rada. Rezultat projekta su uvedena programska rješenja i nabavljen hardver za unapređenje 8 poslovnih procesa.  

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 1.488.151,25 HRK

Prihvatljivi troškovi: 1.183.021,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 887.265,75 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 28. listopad 2019.  – 28. siječanj 2021. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Štefica Klak,stefica@kudelic-bedenica.hr

Više informacija na:

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća KUDELIĆ d.o.o.