O nama

O nama

Poduzeće KUDELIĆ d.o.o. za proizvodnju, preradu i trgovinu osnovao je Josip Kudelić 1992. godine; tvrtka KUDELIĆ d.o.o. je privatno društvo u cijelosti od osnivanja. U početku poslovanja društvo je obavljalo djelatnost proizvodnje mesa bez vlastitog poslovnog prostora – korištenjem usluga drugih klaonica.

U međuvremenu je donesena odluka o izgradnji novog objekta za proizvodnju mesa i mesnih prerađevina na lokaciji u Bedenici. Novi objekt je pušten u rad 19. rujna 1997. godine.

Tada je poduzeće upošljavalo ukupno 18 radnika. Stalna ulaganja u proširenje proizvodnih kapaciteta – kako u infrastrukturu tako i u novu tehnološku opremu, rezultirala su stalnim povećanjem broja zaposlenih – poduzeće trenutno upošljava preko 140 djelatnika.
Poduzeće KUDELIĆ d.o.o. ostvaruje pozitivne ekonomsko-financijske rezultate, te je postiglo stabilnost, sigurnost i ugled u poslovanju.

Stvoren je vlastiti asortiman proizvoda , koji je poslužio kao temelj za stvaranje vlastitog lanca maloprodaje. Otvorene su mesnice na zagrebačkim tržnica u Dubravi, Trešnjevci, u Sloboštini, Svetom Ivanu Zelini, Novom Marofu, Konjščini, Bedekovčini, Oroslavju, Bedenici, Đurđevcu i Varaždinu.

Vlastitim transportom osiguran je kvalitetan prijevoz sirovina, te distribucija robe. Proizvodnja obuhvaća proizvodnju svježeg mesa, polutrajnih i trajnih mesnih proizvoda. Na tržištu cijele Republike Hrvatske se trenutno nalazi preko 100 vrsta suhomesnatih proizvoda.

POLITIKA KVALITETE I SIGURNOSTI HRANE

Djelatnosti poduzeća Kudelić obuhvaćaju klanje papkara i kopitara, rasijecanje i preradu mesa papkara i kopitara, proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i proizvoda te proizvodnju topljene životinjske masti i čvaraka.

Kudelić d.o.o. opredjeljuje se za sljedeću Politiku kvalitete i sigurnosti hrane:

Zadovoljstvo kupca primarni je cilj i parametar prema kojem  se mjeri ukupna uspješnost, a održavanje prikladnih higijenskih uvjeta preduvjet je za proizvodnju kvalitetnog i zdravstveno ispravnog proizvoda.

Kako bi se postigla, održavala i osnaživala Politika kvalitete i sigurnosti hrane, Kudelić d.o.o. se  obvezuje:

 • kupcima nuditi proizvod  koji će u cijelosti ispunjavati njihove zahtjeve i očekivanja
 • širiti proizvodni i prodajni program
 • proizvoditi kvalitetan, zdravstveno ispravan proizvod, siguran za konzumaciju
 • postizati kvalitetu koja će poticati kupce da nas ponovno izaberu kao proizvođača
 • neprekidno poboljšavati i usavršavati kvalitetu na korist kupaca, uprave i zaposlenika
 • održavati i razvijati partnerske odnose sa kupcima i dobavljačima
 • zapošljavati stručno i sposobno osoblje motivirano za stalni razvoj i usavršavanje
 • ustanoviti odgovornosti svakog zaposlenika za obavljanje dodijeljenih mu radnih zadataka
 • ostvarivati potrebne higijenske uvjete rada u proizvodnim pogonima
 • pribavljati resurse za efikasan rad
 • postavljati i pratiti  mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete
 • provoditi djelatnost u skladu sa svim zakonskim i internim pravilima, te zahtjevima za sigurnost hrane
 • primjenjivati i provoditi HACCP principe
 • primjenjivati i neprekidno poboljšavati učinkovitost procesa i sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001

Politika kvalitete i sigurnosti hrane mora biti priopćena , primijenjena i održavana na svim razinama organizacije, a svi zaposlenici moraju s njom biti upoznati, te je prihvaćati i provoditi.

Podaci o poduzeću

PODUZEĆE: Kudelić d.o.o. za proizvodnju, preradu i trgovinu

SKRAĆENI NAZIV: Kudelić d.o.o.

SJEDIŠTE I ADRESA: Bedenica 50a, 10381 Bedenica

OSNOVNA DJELATNOST (NKD): proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa

DIREKTOR: Josip Kudelić

OIB: 02312920864

MATIČNI BROJ (MB): 03971333

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 080265405

REGISTARSKI SUD: Trgovački sud u Zagrebu

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA:  1.939.400,00 kuna, uplaćen u cijelosti