Radno vrijeme – Uskrs (31.3.2021)

Objavljeno, 31.3.2021.

03.04.2021. (subota) mesnice rade u redovnom radnom vremenu subotom, osim M-13 Sloboština koja će raditi skraćeno: od 08:00 do 15:00.